Zeer geachte leden,

Daar sta ik dan.

Zoals erelid Knoop zich het afgelopen jaar in zijn rol van sinterklaas vergeleek met Robby Williams, zo zie ik mij meer als en soort van John Ewbank, ook een Zoetermeerder. De opdracht om gevoelens van velen te om te zetten in woorden. De gebeurtenissen van een enerverend en geweldig Tafeljaar. Een koningsjaar.

Het was een jaar waarin enorme vrolijkheid en diepe treurnis dicht bij elkaar lagen. Natuurlijk denken wij daarbij aan het verdriet van de familie Radder en de moeilijke periode die zij hebben doorgemaakt. Het dwingt enorm respect af om te zien hoe de familie Radder hiermee is omgegaan. En lid Radder, het doet ons elke keer goed als je er weer bij bent.

Daarnaast en min of meer tegelijkertijd speelde de Euromeeting. Een botsing van gevoelens, treffend en indrukwekkend gebracht door onze Voorzitter, zoals alleen hij dat kan, op de bewuste vrijdagavond.

De Euromeeting was voor velen een hoogtepunt. Ik kom daar zo op terug. Alsof dit niet genoeg was, werd de halfjaarlijkse ook in Delft georganiseerd, eveneens een groot succes.

We zijn met een geweldige club mannen. Soms heb je evenementen of gebeurtenissen nodig om dat te beseffen. Een andere tafel uit Berkel. Ook leuk overigens. Of een oud ledendiner. Was een geweldige avond. Allemaal oude heren, oud leden, die de moeite hebben genomen om ons en elkaar weer op te zoeken. Dat willen wij later ook.

De sint, het partneruitje, de Dobbeloop, koninginnedag, voorlopig de laatste, we zullen het nooit vergeten.

De euromeeting was een geweldig goed georganiseerd evenement. Dit evenement heeft ons ertoe heeft gedwongen om samen te werken. Na dat weekend kenden wij elkaar en stuk beter. De locaties, het programma, het weer maar vooral de mensen maakte de Euromeeting een groot succes. We kunnen allemaal trots op zijn op dit sprookje. Ons sprookje. Als u oud en doof begint te worden, maar voor u seniel bent, denk dan nog eens terug aan die warme nazomernachten, het huisje in het bos, die toverdrank, de verdwaalde dwergjes, het kabouterdansje, en natuurlijk de bejaarde fee met de reuzenboezem.

Het afgelopen jaar heeft lid Goemans ons getoond wat prullaria inhoudt. Of heeft hij inhoud gegeven aan deze commissie die vanaf heden de norm zou moeten zijn. Geweldig, informatief en voorbereid. Dit nog even los van alle overige inspanningen van lid Goemans, onder andere op het vlak van de wijnen voor het goede doel. Recent deelde Lid Goemans ons nog mede serieus na te denken over een andere baan. Het bestuur wenst hem daarin veel wijsheid toe. Of het een leidinggevende rol passend is, moet nog even worden afgewacht. Lid Goemans heeft nog wel eens de neiging om in zijn over enthousiasme, zijn gedrevenheid, wat minder oog te hebben voor de perceptie van anderen. Ternauwernood heeft hij kunnen ontsnappen aan de agressie van een ouder van een klasgenoot van zijn zoontje. Dat liep maar net goed af, gelukkig. Als ik mij niet vergis ging het om maken van afspraken over een spreekbeurt over een dier, een wolf?… Na al het voetbalgeweld hadden we dat er niet bij kunnen hebben. Hoe dan ook, het komende jaar zal lid Goemans – deo volente – de belangrijkste bestuurstaken op zich nemen. Vervolgens zal hij ongetwijfeld grote stappen maken, Jo Ritzen of Jon Bon Jovi achterna. Wie zal het zeggen?

Lid Wiersma I in elk geval niet, want die heeft gemeld er deze avond niet bij te kunnen zijn. Uiteraard betreuren wij dat want is de taak van de Mores niet juist, of eigenlijk het sturen of leiden van een avond als deze? Helaas betekent dit dat wij nu constateren dat de laatste tafelavond van lid Wiersma I achter ons ligt. Ik had hem graag nog even de hand geschud, net zoals velen van u. Wij zijn lid Wiersma I dankbaar voor alles wat hij de afgelopen jaren voor ons en de onze heeft betekend. Zij gedeformeerde levensvisie zullen wij missen. Wij wensen lid Wiersma I, veel succes en plezier toe bij Old Delft. Ik mag overigens hopen dat hij nu niet aan het zeilen is…

Lid Wiersma II, voortaan lid Wiersma, heeft de bijzondere aandacht getrokken van een ieder. Opgewekt, handig, initiatiefrijk. Lid Wiersma staat graag voor een ander klaar en heeft een groot hart. Bijzondere belangstelling voor goede doelen, weet uw secretaris. Ook de procos zijn van een haast jaloersmakende kwaliteit. Hulde. De verwachtingen liggen hoog voor komend jaar, laat ik dat nog maar benadrukken. Ook de aanwas talenten van lid Wiersma zijn groots. Dat wordt echter wel een punt van aandacht. Het wordt steeds moeilijker om bestaande of potentiele leden te vinden waar lid Wiersma niet een lijntje heeft lopen. Zijn ruimhartige inborst begint Siciliaanse trekken te vertonen, het wordt een clan. Zijn vrouw werkt weliswaar bij het OM maar dat zegt natuurlijk niets. Dat is juist verdacht. Duidelijk is dat Wiersma de spil is geweest in een prestigieus vastgoedproject dat hij tot in lengte van dagen heeft kunnen rekken. Als je kaartjes voor de toppers wil, moet je bij hem zijn. Voor wat eigenlijk niet? Hoe dan ook, we boffen met lid Wiersma.

Kan iemand lid Overdevest wekken, is natuurlijk een vraag die elke tafelavond waarbij lid Overdevest aanwezig is, wordt gesteld. Ja, lid Overdevest heeft het druk. Trammelant in de fabriek. In geur en kleur door hem toegelicht en afgelopen jaar 40 geworden. Passend gevierd, een gezellige avond. Het bestuur is verheugd dat lid Overdevest heeft gemeld, op welke wijze dan ook, nog een jaar te willen natafelen. Zij senioriteit, betrokkenheid en vermogen om ons op het verkeerde been te zetten, wordt breed gewaardeerd. In die zin hecht uw secretaris er aan om hier te benadrukken dat wij dankbaar zijn dat lid Overdevest bereid is om deze avond de rol van Mores te vervullen. Rest mij hier uit te spreken dat wij hopen dat lid Overdevest het allerlaatste jaar op gepaste wijze zal afsluiten. Dat je er bent als we je nodig hebben en dat je nu eindelijk de Dobberonde is gaat lopen. 15K!

Lid Romijn klinkt zuidelijker dan hij is want deze sappenman heeft geen talent voor vakantie. Althans, het gezin Romijn is behoorlijk getroffen door allerlei ziektes die meerdere vakanties naar de zon hebben verpest. Wij mogen aannemen dat dit niet wordt veroorzaakt door een vitaminetekort. Lid Romijn heeft de taak opgepakt om te fungeren als schakel tussen het bestuur van de Nootdorpse IJsclub enerzijds en onze tafel en derden anderzijds. Dat is geen makkelijke taak en misschien wel meest lastige taak die het afgelopen jaar is vervuld. Dat de opbrengst lager was dan gehoopt is een feit. Dat betekent echter niet dat lid Romein een verwijt moet worden gemaakt. Er is een geweldig bedrag opgehaald en de dag was een groot succes. Niets is tevergeefs geweest, onthoud dat goed. De praatjes van lid Romijn zijn werkelijke traktaties. Bewust of onbewust heeft dat anderen gestimuleerd.

Nog niet zo heel lang geleden werd onze tafel verrijkt met Lid De Haan. Goede morgen. Daar was hij ineens. Enthousiast, groot, lijntje met lid Wiersma. Met zijn installatie probeerde hij ons allen een delirium te bezorgen door te spelen met echte toverdrank, Absinth. Het was een goede introductie en hij heeft ons inmiddels warm ontvangen. Natuurlijk zijn de laats bij uw secretaris bekende werkontwikkelingen niet heel leuk. Dat komt wel goed.

En dan lid Marsman. Rots in de branding en medeverantwoordelijk voor de Koninginnedag en – van horen zeggen weliswaar – misschien wel het leukste partneruitje tot op heden. Dat komt natuurlijk niet allen door lid Marsman zelf. Welnee. Zijn eega heeft ons, u, ingeleid in de kunst. In feite heeft u een kijkje achter de schermen gekregen. Jammer dat het dan weer zo plat heeft moeten eindigen, bowlen en steengrillen. Van high naar low of lam beter gezegd. Natuurlijk begrijpt uw secretaris dat dit juist het doel of thema was, al was dat sommige van u niet eens opgevallen. Wij zijn niet elitair. Nee. Is dat eigenlijk goed? Heeft u nu eindelijk eens door welke inspanningen lid Marsman de afgelopen jaren heeft verricht teneinde ons te verheffen? De SDAP is er in die zin niets bij. De vraag blijft natuurlijk of het paarlen voor de zwijnen zijn. Oordeelt u zelf, maar wees dankbaar. O, ja het partneruitje. Sommigen van u gingen de volgende dag vrolijk door bij lid Schuuring om de katers weg te slikken. Ik weet niet of dat is gelukt. Vergeet de Sint niet hoor ik u denken. Precies! Lid Marsman is er ook nog maar even in geslaagd om – daar is hij weer – erelid Knoop te strikken om een Sinterklaas optreden te doen, inclusief zijn eigen zwarte pietje en zwarte piet. Realiseer u dat u dit nooit meer zal meemaken. De spanningen waar ik het al eerder over had in verband met deze performance, hebben dat voor een belangrijk deel veroorzaakt. Geen Ike en Tina maar ook geen Saskia en Serge. En daar laat ik het bij wat dit erelid betreft.

Uw Voorzitter en secretaris hebben het afgelopen jaar enorm veel tijd en energie gestoken in het coachen en begeleiden van Lid Schuuring, thans uw penningmeester.   Dat is gelukkig niet iedereen opgevallen, maar dat heeft er wel toe geleid dat uw voorzitter en secretaris Lid Schuuring hebben kunnen “klaarstomen” voor een taak die hij als sinds zijn kinderjaren wilde vervullen. Als uw secretaris zich niet vergist, heeft lid Schuuring in een ver verleden zelf op schoot gezeten bij de heer Bruna. En nee, dat was niet de man van het konijntje, maar de oprichter, founding father van de Nederlandse Tafelronde. Wat zich destijds precies heeft afgespeeld weet uw secretaris niet en hoeft hij ook niet te weten. Duidelijk is dat lid Schuuring sinds die tijd een missie heeft. Thans is de tijd rijp is om te oogsten. Zijn nieuwe bolide opgepoetst, zijn bitcoins gecashed, klaar om ons het komende jaar te dienen. Niets is lid Schuuring de afgelopen jaren te veel geweest en voor wie stond hij niet klaar? Wie is er zo gastvrij als hij? De bijbelvaste onder u herkennen direct de parallellen met de Messias. Worden wij zijn discipelen?

De verloren zoon was lid Wagner. Saoedi Arabië. Hij hebt ons op de hoogte gehouden van je avonturen. Nou, ja avonturen. Een fascinerend land maar vreemd. Misschien wel onprettig ook. Ben je weer thuis, verkoop je je huis. Ook goed, kom lekker naar Delft. Zouden meer leden moeten doen hoor ik u zeggen. Hoe dan ook: een vrouwloze samenleving en dat behoorlijk lang. Knap toch?

Dat zou natuurlijk niets voor lid Latour zijn. Zijn hand begint al te trillen bij de gedachte. Lid Latour, voor u een bijzonder jaar. Een gezonde zoon erbij. Een geweldig initiatief om de geboorteborrel te combineren met een goed doel. Hulde daarvoor! Nog even kamperen en dan heeft u zich vrijwel overal en altijd laten zien. U bent een gewaardeerd lid.

De net niet verloren zoon is lid Odijk en daar dat is maar goed ook. Leek hij dit jaar afscheid te willen nemen, daar kwam hij keihard van terug. Dat getuigt van durf, je oordeel te willen bijstellen. We hadden zijn aanwezigheid, kritische houding en humor niet willen missen. Lid Odijk, u heeft het zelf gezegd: de euromeeting heeft daaraan bijgedragen. Alleen dat al maakt dit alle effort meer dan waard.

De afwezige, of echt verloren zoon, was dan weer lid Lagarde. Op zich begrepen wij dat goed. Zijn afscheid staat ons nog goed bij en was waardevol, al was het maar om te vernemen hoe je de vriendinnen van je vrouw naakt kunt fotograferen terwijl je vrouw en die vriendin dat allebei weten. Best knap en ik zie een geweldig idee voor een RT kalender.

Benjamin was lid Groen. Behoorlijk eigenwijs. Eigenzinnig maar super gedreven. En weet u lid Groen, dat waarderen wij. Wij als leden hebben groot ontzag voor uw zakelijke avonturen. Uw enthousiasme kunnen wij goed gebruiken. Een geslaagd eerste jaar zou ik menen.

U voelt het einde naderen.

Uw voorzitter. Ja. Wat kan, nee wat dient uw secretaris daar over op te merken naar zo een jaar? Het is gemakkelijk om te veel te zeggen. Hij is vrolijk en ontwapend, geïnteresseerd en aardig. Niks ten nadele van anderen, maar onze voorzitter bezit de gave om zieltjes te werven als geen ander. Uw secretaris kan dat zeggen want die kent zulke trucjes als geen ander. We moeten daar de groots mogelijke waardering voor hebben want dat heeft ons veel gebracht. Als onze voorzitter geen voorzitter was geweest, hadden we hier vanavond met minder leden gezeten. Verder ga ik de voorzitter geen veren in de kont steken, dat doe ik volgende weel lekker op kantoor. Voorzitter; bedankt.

Wacht even. Voordat ik wil afsluiten natuurlijk nog die ene discipel.

Lid Bruinsma heeft zich enorm ingezet om het weekend tot een succes te brengen. Leek het aanvankelijk enigszins moeizaam te gaan, of beter gezegd: waren de toelichtingen van lid Bruinsma omtrent het aantal aanmeldingen typisch Bruinsma – wat bedoelt hij nu precies? – uiteindelijk kwam het allemaal goed. Terecht voor lid Bruinsma de Olifant. Daar heeft lid Bruinsma het overigens niet bij gelaten. Ook daarna heeft hij velen enthousiast kunnen maken – soms zelfs meer dan lid Bruinsma beoogde – voor de aanstaande trip naar Zuid-Afrika. En wat te denken van het wijnproject? Dat doet lid Bruinsma niet alleen, maar het verloopt allemaal wel degelijk op Bruinsmaiaanse wijze. U kent het wel. Het is als de titel van het prachtige boek van Remarque: “ Im Westen nicht Neues”, maar er dan wel een boek voor nodig hebben om die ene boodschap kenbaar te maken.

Een ander punt van verdienste is de Dobbeloop. Dobbeloop, Dobbeloop. Lid Bruinsma voelde zich allerminst goed. Had last van loop en kon amper een meter verzetten. Toch weer wel zo aardig en spontaan om iedereen de aandacht te geven die hij of zij verdiende. Ook mijn bijkans net bevallen vrouw arriveerde en natuurlijk was lid Bruinsma de eerste die de dames Mosterd verwelkomde en feliciteerde. Een paar lieve zoenen op de wangen. Dat is Klaas. Ik bedoel lid Bruinsma. Op de vraag van mijn vrouw hoe het ging met lid Bruinsma was het antwoord, niet goed, zelfs slecht. Met mijn vrouw werd het leed van lid Bruinsma gedeeld. U kent dat soort verhalen inmiddels wel maar die worden natuurlijk in tafelverband gedeeld en dat is anders dan met uw eega. Hoe dan ook, de vouw van antwoorde daarop, de baby nog even instoppend, o, dat zeg je nadat je me net hebt zitten zoenen…. Ja, antwoorde lid Bruinsma, daarvoor zoende ik je ook op de wangen……

Ik rond af. Rest mij de penningmeester, de voorzitter en u leden te bedanken voor een jaar dat ik niet had willen missen. Ik ben u zeer dankbaar. Op naar het nieuwe testament.

Ik heb gezegd,

J.P. Mosterd

Secretaris RT43 2012 -2013