IMG_0097_0The Boland School voor Autism (Paarl, Zuid Afrika) geeft kinderen die binnen het autisme spectrum vallen een kans om te leren en te groeien in een sociale omgeving, samen met lotgenoten. Het is een omgeving dat elk kind in zijn uniekheid respecteert, terwijl het een leer- en ontwikkelomgeving aanbiedt die is gebaseerd op de IEDP aanpak.

Tijdens ons bezoek aan Paarl (Round Table 44, Zuid Afrika) hebben wij ook deze locatie bezocht.

IMG_0089Wat ons vooral opviel was dat deze vrijwilligers met bijzonder weinig middelen, enorm veel konden bereiken met de kinderen. Vanuit de overheid is er weinig tot geen steun voor kinderen met autisme en daarom is het voor deze school bijzonder moeilijk om middelen of financiële ondersteuning te ontvangen.

Meer informatie over de Bolad school is te vinden op facebook: https://www.facebook.com/BolandAutism
of via hun website: http://www.bolandautism.org.za/