Slide background

Welkom op de website van RT 43 Delft

De Tafelronde (Round Table) Delft is een vereniging van mannen, tussen de 21 en 40 jaar oud, die binnen Delft wonen en/of werken. We zetten ons in voor het bevorderen van onderlinge vriendschap, persoonlijke ontwikkeling en we dragen bij aan de (lokale) maatschappij. We stimuleren het delen van kennis, ervaringen en meningen in onze tweewekelijkse tafelavond of tijdens één van onze vele activiteiten. We zijn ook een vereniging wie aan service doet, waarbij we lokaal, nationaal en internationaal goede doelen ondersteunen door het leveren van vrijwilligers en door het organiseren van fundraising evenementen. De Tafel verrijkt vriendschap.

De Tafelronde Delft is officieel erkend in 1953 en bestaat dus meer dan 65 jaar!

Vriendschap

De Tafel verrijkt vriendschap en wederzijds begrip. Je ontwikkelt vriendschappen voor het leven. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Waar je ook ter wereld komt, een Tafelaar is een vriend die je altijd zal helpen.

Zelfontwikkeling

Tafelavonden zijn vaak het platform van boeiende discussies. Je leert veel van Tafelaars met totaal andere beroepen, inzichten en persoonlijke ervaringen. Doordat vertrouwen het sleutelwoord van de Tafel is kun je al jouw uitdagingen en ervaringen delen om jezelf en mede Tafelaars sterker te maken.

Service

Een Tafelaar is betrokken bij de lokale, nationale en internationale maatschappij. Je draagt je steentje bij door lokale en landelijke serviceprojecten actief en op eigen wijze te steunen. Daarbij neemt jouw Tafel een gezamenlijk initiatief en zorgt de landelijke Tafel ook altijd voor ondersteuning en initiatie van mooie service projecten.

Activivteiten

Jaarlijks organiseren we meerdere activiteiten die er op gericht zijn om de onderlinge vriendschap te versterken. Daarnaast worden we vaak uitgenodigd voor (internationale) evenementen die worden georganiseerd door bevriende tafels. Soms staan deze activiteiten in het teken van een goed doel. We organiseren dan een evenement waarbij de winst wordt gebruikt om een specifiek doel te ondersteunen.

Service projecten

De Delftse Tafelronde ondersteunt zowel lokale als internationale service projecten. In de kern organiseren we activiteiten die deze projecten ondersteunen. Soms door het inzamelen van (financiële) middelen, soms door het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

In alle gevallen staat het belang van het project op de eerste plaats en zullen wij als tafel er aan werken om dit project zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.

Dit jaar steunen wij: Stichting kinderacademie Delft